Index
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - UYDU GÖRÜNTÜSÜ TALEP UYGULAMASI

Katman Listesi

Planlanan Çekimler
Çekim Planı Lejant

Kullanıcı Adı Kullanıcı Soyadı Kullanıcı Ünvanı Kullanıcı Telefon Kullanıcı E-Mail
1
2
3
İl Müdürü Bilgileri
Adı:   Soyadı:
Görüntü Bilgileri
PROJEKSİYON UTM (6DERECE) WGS84 UTM (6DERECE) ED50 TM (3DERECE) WGS84 TM(3DERECE) ED50 LAMBERT WGS84
VERİ FORMATI GEO-TIFF IMG
BAND SAYISI 3BAND 4BAND
PAN-SHARP 3BAND BİRLEŞMİŞ 4BAND BİRLEŞMİŞ 4BAND 4DOSYA
RADYOMETRİK ÇÖZÜNÜRLÜK 8BIT 11BIT